Monday, July 13, 2009

சென்னை இலக்கியக்கூடல் புகைப்படம்

வணக்கம்
இலக்கியக் கூடலில் ஒரு பகுதி


1 comment:

கே.பாலமுருகன் said...

வாத்துகள் சித்தன். யுகமாயினியின் இலக்கிய கூட்டங்கள் யுகமாயினியின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கும் நகர்விற்கும் பங்காற்றும்.